Returprogram för förbrukningsvaror


System A- hög förbrukning av förbrukningsvaror

Vi erbjuder kunder med medelhög till hög förbrukning av våra förbrukningsvaror en insamlingslåda. Om denna metod passar era förhållanden beställ en låda här.

System B - låg förbrukning av förbrukningsvaror

Användare med låg förbrukning har möjlighet att kostnadsfritt returnera sina tonerkassetter, trummor, transportbälten & fusers  (fixeringsenheter) i "returpåsar". För att använda detta förfaringssätt följer du de sex punkterna nedan. För att minska transporternas belastning på miljön ber vi er returnera flera förbrukningsvaror (samt eventuella använda insamlingslådor) som ett enda paket.


1. Ta bort använd(a) förbrukningsvaror


2. Var noga med att paketera de använda förbrukningsvarorna i den förpackning de nya förbrukningsvarorna levererades i. Tejpa igen förpackningen väl för att för att undvika spill under transporten.


3. Skriv ut den portofria adresslappen genom att klicka här


4. Returnera flera förbrukningsvaror samtidigt i ett paket, antingen genom att tejpa ihop förpackningarna ordentligt eller genom att lägga dem inuti en låda och fästa returetiketten på ytterlådan.


5. Lämna in ditt paket på närmaste postkontor, gärna ett så kallat Företagscenter.

Tack för hjälpen!

OBS!

Gäller endast OKIs egna förbrukningsvaror. Om förbrukning av annat märke skickas tillbaka förbehåller sig OKI rätten att debitera kunden ett belopp som motsvarar kostnaderna för tjänsten.

Connect with OKI Europe

linkedin youtube twitter facebook instagram

©1995-2024 Oki Europe Ltd.